คุณภาพ

Qulity header

Sundström Safety พัฒนา ผลิต และทำตลาดอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ใช้งานง่ายและมีคุณภาพสูง รากฐานของบริษัทและเป้าหมายของธุรกิจก็คือแผนเชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดยระบุถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องในแผนนี้ กิจกรรมทั้งหมดของบริษัทต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสอดคล้องตามนโยบาย/แนวทางของ Sundström Safety มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Sundström Safety AB ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 มาเป็นเวลาหลายปี และเป็นขั้นตอนปกติในการพัฒนาคุณภาพของเรา การรับรองของเราเป็นการรับประกันถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพซึ่งสอดคล้องตามความต้องการที่คุณคาดหวังในฐานะลูกค้ารายหนึ่ง

Adobe Acrobat Document
Business policy

Download 200 KB

Adobe Acrobat Document
ISO 9001:2015

Download 2 MB

Adobe Acrobat Document
Article 11.B of PPE
Directive 89/686/EEC

Download 2 MB

Adobe Acrobat Document
Module D of PPE
Regulation (EU) 2016/425

Download 1,2 MB