ปลอดภัยจากการระเบิด EX

ปลอดภัยจากการระเบิด EX

EX

SR 500 EX รุ่นปลอดภัยจากการระเบิดเป็นชุดพัดลมที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดได้ ชุดพัดลมที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ของ Sundström Safety ได้รับการออกแบบเพื่อให้ระดับการป้องกันสูงสุดแก่ผู้ใช้ สะดวกสบาย ใช้งานง่าย และคุ้มค่า

ชุดพัดลมส่งอากาศ EX

 1. SR 500 EX
  SR 500 EX

  Art.nr. H06-2012

ชุดพัดลมส่งอากาศ EX

 1. SR 520 M/L
  SR 520 M/L

  Art.nr. H06-0212

 2. SR 580
  SR 580

  Art.nr. H06-8012

 3. SR 530
  SR 530

  Art.nr. H06-0412

 4. SR 520 S/M
  SR 520 S/M

  Art.nr. H06-0312

 5. SR 561
  SR 561

  Art.nr. H06-5012

 6. SR 562
  SR 562

  Art.nr. H06-5112

 7. SR 540 EX
  SR 540 EX

  Art.nr. H06-6012