Powered fan units

ชุดพัดลมส่งอากาศ

ชุดพัดลมส่งอากาศ

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศอัดเข้าหน้ากากตลอดเวลาของ Sundström Safety ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อปกป้องผู้ใช้ในสภาพการทำงานที่มีสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ค่อยมีสภาวะสัญญาณเตือน หรือไม่อาจดูดกลืนในตลับไส้กรองก๊าซได้ รวมทั้งในสภาพการทำงานที่มีสารพิษปนเปื้อน โดยสามารถใช้งานเป็นทางเลือกของการป้องกันไส้กรองได้ตลอดเวลาเพื่อการทำงานที่ยากลำบาก ร้อน หรือยาวนาน

ชุดพัดลมส่งอากาศ

 1. SR 500
  SR 500

  Art.nr. H06-0112

 2. SR 500 HD
  SR 500 HD

  Art.nr. H06-0112HD

 3. SR 700
  SR 700

  Art.nr. H06-7010

HEAD TOP

READY PACK

 1. SR 500/SR 561
  SR 500/SR 561

  Art.nr. H06-5212

 2. SR 500/SR 520 M/L
  SR 500/SR 520 M/L

  Art.nr. H06-0612

 3. SR 500/SR 200
  SR 500/SR 200

  Art.nr. H06-0812

 4. SR 500/SR 530
  SR 500/SR 530

  Art.nr. H06-0912

 5. SR 500/SR 580
  SR 500/SR 580

  Art.nr. H06-8112

 6. SR 500/SR 584/SR 580
  SR 500/SR 584/SR 580

  Art.nr. H06-8410

 7. SR 500/SR 570
  SR 500/SR 570

  Art.nr. H06-6612

 8. SR 500/SR 592
  SR 500/SR 592

  Art.nr. H06-4712

 9. SR 700/SR 592
  SR 700/SR 592

  Art.nr. H06-4812

 10. SR 700/SR 200/SR 551
  SR 700/SR 200/SR 551

  Art.nr. H06-7110

 11. SR 500/SR 601
  SR 500/SR 601

  Art.nr. H06-5612

 12. SR 500/SR 602
  SR 500/SR 602

  Art.nr. H06-5712