Filter

ไส้กรอง

ไส้กรอง

Sundström Safety มีตลับไส้กรองก๊าซ ตลับไส้กรองอนุภาค และตลับไส้กรองรวมหลากหลายรุ่น เลือกตลับไส้กรองที่เหมาะสมกับการทำงานและสภาพแวดล้อมของคุณ ตลับไส้กรองก๊าซใช้ร่วมกับตลับไส้กรองอนุภาคได้ง่ายเพื่อป้องกันทั้งจากก๊าซและอนุภาค