Products

ผลิตภัณฑ์

การเลือกใช้ Sundström หมายความว่าคุณมั่นใจได้เสมอถึงระดับการปกป้องสูงสุด ความสะดวกสบายเป็นเยี่ยม และความยืนยาวของอายุ ผลที่คุณจะได้รับจากเงินที่จ่ายไปคือ พนักงานมีความสุข ได้รับการปกป้องอย่างดี ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เรายังนำเสนอผลิตภัณฑที่ใช้งานร่วมกันได้และต่อเสริมเข้ากับหน้ากาก ฮู้ด กระบังหน้า และชุดคลุมศีรษะในระบบที่ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมด้วยตลับไส้กรองและอุปกรณ์เสริมจำนวนมาก ทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้ใช้มีความสะดวกสบายคล่องตัวเหมาะกับแต่ละคน พร้อมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการใช้งานในสถานที่ทำงาน ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการผลิตและพัฒนาในลาเก้นในเมืองสมัลแลนด์ สวีเดน

ไส้กรอง

หน้ากากครึ่งหน้ารุ่น 

หน้ากากป้องกันแบบเต็มหน้ารุ่น 

ชุดพัดลมส่งอากาศ

ปกรณ์หน้ากากแบบใช้ต่อกับคอมเพลสเซอร์ส่งอากาศ

ฮู้ด

กระบังป้องกันหน้า

ชุดคลุมศีรษะ

ค้นหาระบบที่เหมาะกับคุณ

หน้ากากแบบครึ่งหน้าและหน้ากากแบบเต็มหน้าสามารถสวมใส่แบบชิ้นเดียวได้ หรือเสียบต่อเข้ากับชุดพัดลมหรือท่อจ่ายอากาศอัดอย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ ชุดคลุมศีรษะ กระบังหน้า และฮู้ดยังสามารถสวมใส่พร้อมกับชุดพัดลมและระบบท่ออากาศได้เช่นกัน หลักการพื้นฐานของเราคือ ให้ผู้ใช้ค้นพบระบบป้องกันที่เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างง่ายดายที่สุด โดยเรามีสัญลักษณ์ที่แสดงระบบป้องทางเดินหายใจที่เป็นไปได้ เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ระบบ SR 900

หน้ากากแบบครึ่งหน้า SR 900 เป็นตัวอย่างหนึ่งของระบบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับผู้ที่สวมใส่ กำลังทางกายภาพ ข้อกำหนดและความต้องการในสถานที่ทำงานได้ง่าย SR 900 ยังมีตลับไส้กรอง ชุดพัดลม หรือชุดประกอบสายส่งอากาศติดตั้งให้มาด้วย และเพิ่มเติมด้วยอุปกรณ์เสริมหลากหลายที่ช่วยปกป้องดวงตาและศีรษะ ระบบข้างต้นเป็นตัวอย่างหนึ่งของ SR 900 ที่ดัดแปลงให้เข้ากับงานที่ต้องสมบุกสมบันมากในสภาพแวดล้อมที่มีการรับสัมผัสกับอนุภาคและก๊าซสูง