ติดต่อเรา

Sundström Safety AB
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan
tel +46 10 484 87 00


ฝ่ายขาย

Rerngwut Kaewchoo
Key Account Manager
tel +66-8192 847 17Kติดต่อเราหากคุณต้องการเคลมสินค้า ขอรับการซ่อมแซม หรือขอรับบริการของผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อร้านจัดจำหน่ายของคุณ

หากคุณเป็นผู้ค้าปลีกหรือผู้จัดจำหน่าย โปรดติดต่อเราก่อนส่งผลิตภัณฑ์ เพื่อขอรับหมายเลขส่งคืนสินค้า claim.service@srsafety.se

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเคลมสินค้า

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรับการซ่อมแซม/บริการ

แนบแบบฟอร์มมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน และส่งถึงเรา
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ครบถ้วนหรือการจัดส่งที่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เรายังดูแลการขอรับแคตตาล็อก โบรชัวร์ และแผ่นพับข้อมูลผลิตภัณฑ์ในที่นี้ พร้อมทั้งช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับผู้ค้าปลีก
customersupport@srsafety.se.
หากคุณเป็นผู้ค้าปลีกหรือผู้จัดจำหน่ายและมีคำถามเกี่ยวกับการสั่งซื้อ โปรดติดต่อแผนกสั่งซื้อของเรา order@srsafety.se
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการเลือกใช้ตลับไส้กรอง ชิ้นส่วนอะไหล่ คำถามทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค support@srsafety.se


สำหรับคำถามอื่นๆ

เราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด

ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค

support@srsafety.se
+46 10 484 87 01

จันทร์ - พฤหัสบดี

ศุกร์

ช่วงพักกลางวัน


08.00 – 16.30 UTC +1.00

08.00 – 16.00 UTC +1.00

12.00 – 13.00

ค้นหาผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Sundström ใกล้บ้านคุณ