Faq

Wybierając właściwe środki ochrony dróg oddechowych, musisz dokładnie znać rodzaj wykonywanego zadania oraz związane z tym zadaniem zagrożenia. Musisz tez uwzględnić czynniki środowiskowe oraz obowiązujące przepisy lokalne. Na tej stronie zgromadziliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz informacje, które pomogą Ci dokonać właściwego wyboru. Możesz tez wysłać zapytanie bezpośrednio do działu wsparcia technicznego.

Firma Sundström Safety AB produkuje środki ochrony dróg oddechowych do zastosowań przemysłowych. Produkty te przeznaczone są do ochrony użytkownika przed substancjami niebezpiecznymi i zakaźnymi poprzez filtrowanie wpływającego powietrza. Nie ochronią przed substancjami niebezpiecznymi i zakaźnymi, które użytkownik może wytwarzać podczas wydychania, ponieważ nie filtrują powietrza wypływającego.

Produkty firmy Sundström Safety AB obejmuje rozporządzenie (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej i są certyfikowane zgodnie z odpowiednimi i obowiązującymi normami EN, a także jako całość lub część, asortymentu produktów dopuszczonych do użytku przez odpowiednie normy i przepisy w USA i Australii. Ponadto wiele produktów obejmuje tak zwane zatwierdzenie systemowe, które oznacza dopuszczenie do użytku wyłącznie z produktami, wraz z którymi zostały poddane testom i dopuszczone do użytku.

Produkty firmy Sundström Safety AB nie spełniają wymagań dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych, ani norm obowiązujących względem wyrobów medycznych używanych w służbie zdrowia. Wynika to z faktu, że produkty firmy Sundström Safety AB nie chronią przed potencjalnie niebezpiecznymi i zakaźnymi substancjami, które użytkownik może wytwarzać podczas wydychania, ponieważ nie filtrują one powietrza wypływającego. Ponadto produkty firmy Sundström Safety AB nie są sterylne.

W sytuacjach i środowiskach, w których wymagane jest filtrowanie zarówno powietrza wpływającego, jak i wypływającego, produkty firmy Sundström Safety AB używa się na własne ryzyko użytkownika/instytucji. Łączne użytkowania produktów, które nie były razem poddane testom i dopuszczone do użytku, nie jest dozwolone, a zatem możliwe tylko na własne ryzyko użytkownika/organizacji.

Szczegółowe informacje dotyczące działania, norm i dopuszczeń można znaleźć na stronie www.srsafety.com
Nie można prosto i jednoznacznie wyznaczyć trwałości filtra przeciwgazowego. Ogromna liczba czynników wpływających na żywotność filtrów sprawia, że niemal każdy przypadek jest wyjątkowy. Pracodawca powinien opracować program ochrony dróg oddechowych zawierający jasne wytyczne dotyczące wymiany filtra. To szczególnie ważne w przypadku filtrów przeciwgazowych, ponieważ w przypadku nasycenia tracą one swoje właściwości. Nie należy polegać na zapachu lub smaku, ponieważ w przypadku wielu substancji właściwości te nie są wystarczająco wyraziste. Poniżej wymieniono kilka czynników wpływających na żywotność filtra gazowego. Stężenie: Stężenie substancji jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na żywotność filtra. Wysokie stężenie skraca okres eksploatacji filtra, a niskie stężenie – wydłuża je. Wilgotność i temperatura: Wilgotność i temperatura są ważnymi parametrami; wysoka wilgotność zwykle powoduje skrócenie trwałości filtra. Ilość wody w ciepłym powietrzu o wysokiej wilgotności jest znacznie większa. Zanieczyszczenia i ich różne rodzaje: Zanieczyszczenia i mieszaniny różnych typów zanieczyszczeń w różny sposób wpływają na filtry. Dlatego żywotność filtrów zależy od środowiska pracy. Objętość powietrza, czyli cechy fizyczne użytkownika: Ilość zanieczyszczeń, z którymi filtr ma kontakt, zależy od ilości powietrza przechodzącego przez niego. Podczas intensywnej pracy zużycie powietrza na minutę jest większe niż podczas lekkiej aktywności. Cechy indywidualne mogą być źródłem poważnych różnic: mimo wykonywania takiej samej pracy w takim samym środowisku zużycie powietrza dla dwóch różnych osób może być całkiem inne.
SR 510 P3 R to tak zwany mechaniczny filtr cząstek. Mechaniczne filtry cząstek działają jak drobna siatka: cząstki zatrzymują się na niej, a czyste powietrze przenika przez niewielkie otwory. Skuteczność filtrowania zależy od ilości zatrzymanych cząstek. W związku z tym filtr należy wymienić, gdy oddychanie stanie się bardzo utrudnione. Filtr SR 510 został przetestowany pod kątem skuteczności wyłapywania cząstek o wielkości 0,4 mikrometra, czyli takich, które uznaje się za najtrudniejsze do wyłapania za pomocą filtra cząstek. Cząstki o większej i mniejszej średnicy są łatwiejsze do wyłapania za pomocą takiego filtra. Filtr SR 510 wyłapuje cząstki wszystkich rodzajów: pył, dym, opary, aerozol, zarodniki, bakterie i wirusy.
Nie, ponieważ zapobiega to szczelnemu przyleganiu maski do twarzy i znacznie obniża poziom bezpieczeństwa. Zamiast tego można użyć oprawki do okularów SR 341.
R = Reusable, czyli wielokrotnego użytku. NR = Not Reusable, czyli jednorazowego użytku.
Nominalny współczynnik ochrony jest określany na podstawie pomiarów przeprowadzonych w laboratorium i wyznacza najniższy poziom wymagań dla maski. Przypisany współczynnik ochrony jest określany na podstawie pomiarów przeprowadzonych w miejscu pracy oraz rzeczywistego współczynnika ochrony, który musi zostać zapewniony.
Maska pełnotwarzowa styka się z większą powierzchnią twarzy, a jej mocowanie pewniej przytrzymuje ją na miejscu, co zmniejsza ryzyko powstawania nieszczelności w miejscu zetknięcia maski z twarzą.
Filtr wstępny służy do wyłapywania większych cząstek i pyłu i należy go często wymieniać, aby wydłużyć żywotność filtra cząstek SR 510 P3 R.
Wdychanie pyłu krzemionkowego może prowadzić m.in. do krzemicy, czyli przewlekłej choroby płuc. Od momentu kontaktu z krzemionką do wykrycia choroby może upłynąć wiele lat (10–30). Na tę chorobę zapadają przede wszystkim pracownicy budowlani, hutnicy, górnicy i pracownicy kamieniołomów. Masek ochronnych należy używać, jeśli ilość pyłu krzemionkowego przekracza wartość graniczną wynoszącą 0,1 mg/m3. Do ochrony należy używać co najmniej półmaski z filtrem P3 zapewniającym skuteczną ochronę przed pyłem krzemionkowym.

Zadaj pytanie pracownikowi działu wsparcia technicznego!

Postaramy się udzielić odpowiedzi najszybciej, jak to możliwe. W przypadku pytań dotyczących doboru filtra załącz kartę charakterystyki lub podaj numer CAS substancji.