ARTICLE

Pył budowlany

W wielu zawodach może występować problem narażenia na pył w budowlanym środowisku pracy. Każda osoba wdychająca pył budowlany powinna być świadoma wynikających z tego zagrożeń zdrowotnych.

Regularne wdychanie pyłu budowlanego, nawet w niewielkich ilościach, może z czasem powodować urazy płuc i dróg oddechowych. Choroby mogą rozwijać się dość szybko, lecz w wielu przypadkach objawy pojawiają się po 10, a nawet 30 latach. Niestety często zanim problem staje się zauważalny, powstałe urazy są już nieodwracalne i trudne lub niemożliwe do wyleczenia.

Czym jest pył budowlany?

Pył budowlany to szeroki termin, ponieważ jest wiele różnych rodzajów pyłów, na działanie których można być narażonym w środowisku budowlanym. Największe, widoczne cząstki są wychwytywane przez naturalne systemy obronne organizmu i zatrzymywane najczęściej w nosie, ustach i gardle. Najbardziej niebezpieczne są drobne, niewidoczne gołym okiem cząstki, które mogą powodować bliznowacenie płuc, a nawet przedostawać się do krwiobiegu.

Przykłady pyłów budowlanych:

Pył krzemionkowy powstaje przy obróbce materiałów zawierających krzemionkę, takich jak cement, zaprawy i piaskowiec. Pył drzewny powstaje przy obróbce drewna z drzew iglastych i liściastych oraz produktów na bazie drewna, takich jak płyty MDF i sklejki. Inne rodzaje pyłu powstają przy obróbce gipsu, wełny szklanej, wełny mineralnej, marmuru itp.

Zagrożenia zdrowotne:

Urazy płuc, takie jak krzemica, rak płuc, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), obejmujące także takie choroby, jak przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma. Pył budowlany może również wywoływać alergie.

Ochrona dróg oddechowych

Po podjęciu wszelkich działań w celu ograniczenie niebezpiecznego poziomu narażenia, sprzęt ochrony dróg oddechowych stanowi ostatni, ważny środek zapobiegający przedostawaniu się groźnych zanieczyszczeń z powietrza do organizmu przez drogi oddechowe.

Wybór sprzętu ochrony dróg oddechowych zależy m.in. od takich czynników, jak rodzaj pyłu, jego wartości NDS (najwyższego dopuszczalnego stężenia) oraz charakteru pracy, tj. stopnia wysiłku fizycznego i czasu narażenia.

Zarost na twarzy, taki jak broda, wąsy i bokobrody, zmniejsza stopień ochrony przez ściśle przylegające aparaty oddechowe, co zmusza do korzystania ze sprzętu ochronydróg oddechowych z wymuszonym obiegiem powietrza, który umożliwi odpowiednie ograniczenie zanieczyszczeń.

Należy przestrzegać krajowych przepisów i wymagań, ponieważ mogą się różnić w różnych krajach. Sprawdź dokładnie obowiązujące przepisy.

banner

The filtering devices listed below for work in which silica dust (RCS) and general ­construction dust is present or likely to occur.

KRÓTSZY CZAS

Mniej obciążająca praca i niższe stężenia pyłu. Dla użytkowników gładko ogolonych.

Półmaska SR 900 i SR 100 z filtrem cząstek stałych SR 510 P3 R

Zestaw podstawowy – pełny zestaw ochrony dróg oddechowych

DŁUŻSZY CZAS

Cięższa praca i wyższe stężenia pyłu. Dla użytkowników gładko ogolonych, jak i z zarostem, brodą lub bokobrodami.

Zespół nadmuchowy SR 500 lub SR 700 z filtrem cząstek stałych SR 510 P3 R

Kask SR 580 z wizjerem lub osłona twarzy SR 570, z czapką ochronną lub bez, zależnie od okoliczności

POBIERANIE

Adobe Acrobat Document
Competence - Construction Dust

Pobieranie 0.4 MB