SR 76-3 ABEK1-Hg-P3 S/M Mobil

USN 1,00
Art.nr.
H15-0412
Redningshette med evakueringsfilter ved brann og/eller kjemiske utslipp. Bæreveske er inkludert.
SR 76-3 Redningshette er et filtrerende åndedrettsvern kombinert med en hette og er designet for bruk i ulykker der kjemikalier er inkludert. Hetten er basert på en Sundström halvmaske i silikon, som er montert i en hette laget av kjemikaliebestandig materiale. Hettene er vakuumpakket i aluminiumsposer. Hetten er enkel og rask å ta på, og trenger ingen forhåndsjustering. Hetten finnes i to størrelser, og passer de fleste voksne og tenåringer. Hetten er utstyrt med et kombinert filter SR 299-2, ABEK1-Hg-P3 og gir beskyttelse mot alle typer partikler og følgende gasstyper: A1, organiske gasser og damper, som løsemidler, med kokepunkt over +65 °C. B1, uorganiske gasser og damper, som klor, hydrogensulfid og hydrogensyre. E1, syregasser og damper, slik som svoveldioksid og hydrogenfluorid. K1, ammoniakk og enkelte aminer, slik som etylendiamin. Hg, kvikksølvdamp.
Mer informasjon
Art.nr. H15-0412
Modellbeskrivelse SR 76-3 ABEK1-Hg-P3 S/M Mobil
Farge Gul
Salgbarhetsperiode (år) 10
Produksjonsland Sverige
Pakningsmål (mm) 150x130x190mm
Driftstemperatur -20 – +55 °C, < 90 % RH
Oppbevaringstemperatur -20 – +40 °C, < 90 % RH
Nominell beskyttelsesfaktor 50
Godkjennelse EN 14387:2004 + A1:2008, EN 403:2004