SR 76-3 A2B2E1-P3 M/L Mobil

USN 1,00
Art.nr.
H15-1012
Redningshette med evakueringsfilter ved brann og/eller kjemiske utslipp. Bæreveske er inkludert.
SR 76-3 Redningshette er et filtrerende åndedrettsvern kombinert med en hette og er designet for bruk i ulykker der kjemikalier er inkludert. Hetten er basert på en Sundström halvmaske i silikon, som er montert i en hette laget av kjemikaliebestandig materiale. Hettene er vakuumpakket i aluminiumsposer. Hetten er enkel og rask å ta på, og trenger ingen forhåndsjustering. Hetten finnes i to størrelser, og passer de fleste voksne og tenåringer. Hetten er utstyrt med gassfilter SR 294 A2B2E1 og partikkelfilter SR 510 P3 og gir beskyttelse mot alle typer partikler og følgende gasstyper: A2, organiske gasser og damper, slik som løsningsmidler, med kokepunkt over +65 °C. B2, uorganiske gasser og damper, slik som klor, hydrogensulfid og blåsyre. E1, syregasser og damper, slik som svoveldioksid og hydrogenfluorid.
Mer informasjon
Art.nr. H15-1012
Modellbeskrivelse SR 76-3 A2B2E1-P3 M/L Mobil
Farge Gul
Salgbarhetsperiode (år) 10
Produksjonsland Sverige
Pakningsmål (mm) 150x130x190mm
Driftstemperatur -20 – +55 °C, < 90 % RH
Oppbevaringstemperatur -20 – +40 °C, < 90 % RH
Nominell beskyttelsesfaktor 50
Godkjennelse EN 14387:2004 + A1:2008, EN 403:2004