SR 599 A1BE2K1-Hg-P3 R

USN 1,00
Art.nr.
H02-7312
Fan unit
Filter for beskyttelse mot gasser og damper med optimalisert adsorpsjon kombinert med mekanisk partikkelfilter med eksepsjonelt lav pusteresistens for beskyttelse mot alle partikkeltyper.
Kombinert filter SR 599 er tiltenkt bruk i SR 500/SR 500 EX-vifte. Filteret er type A1BE2K1‑Hg-P3 R og gir beskyttelse mot følgende typer gasser og damper: Type A beskytter mot organisk gasser og damper, som løsemidler, med kokepunkt > +65 °C. Type B beskytter mot uorganiske gasser og damper, som klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid. Type E beskytter mot syregasser og damper, f.eks. svoveldioksid og hydrogenfluorid. Type K beskytter mot ammoniakk og enkelte aminer, slik som etylendiamin. Type Hg beskytter mot kvikksølvdamp. Type Hg gir beskyttelse mot kvikksølvdamp. Maksimum brukstid: 50 timer. Type P3 R* beskytter mot alle typer partikkelforurensninger, f.eks. støv, damp og røyk. *R (Gjenbrukbar): Filteret er tiltenkt flere gangers bruk.
Mer informasjon
Art.nr. H02-7312
Modellbeskrivelse SR 599 A1BE2K1-Hg-P3 R
Materiale Impregnert aktivt kull, PC/ABS, Polyester, PP
Salgbarhetsperiode (år) 5
Produksjonsland Sverige
Høyde (mm) 89
Diameter (mm) 139
Driftstemperatur -10 – +55 °C, < 90 % RH
Oppbevaringstemperatur -20 – +40 °C, < 90 % RH
Godkjennelse EN 12941:1998 + A2:2008, EN 12942:1998 + A2:2008
 

Relaterte produkter og systemer

Sjekk produkter lagt til handlekurv eller

Tilbehør og reservedeler