SR 597 A1BE2K1

USN 1,00
Art.nr.
H02-7212
Fan unit
Filter for beskyttelse mot gass og damp med optimalisert adsorpsjon.
SR 597 A1BE2K1 gassfilter er tiltenkt bruk i SR 500/SR 500 EX-vifte. Filtertypen beskytter mot følgende gasser/damper: Type A beskytter mot organiske gasser og damper, som løsemidler, med kokepunkt > +65 °C. Type B beskytter mot uorganiske gasser og damper, som klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid. Type E beskytter mot syregasser og damper, f.eks. svoveldioksid og hydrogenfluorid. Type K beskytter mot ammoniakk og enkelte aminer, slik som etylendiamin. SR 500/SR 500 EX-vifteenhet må alltid brukes med to partikkelfiltre eller to kombinerte filtre som består av gassfiltre og partikkelfiltre.
Mer informasjon
Art.nr. H02-7212
Salgbarhetsperiode (år) 5
Produksjonsland Sverige
Høyde (mm) 65
Diameter (mm) 138
Driftstemperatur -10 – +55 °C, < 90 % RH
Oppbevaringstemperatur -20 – +40 °C, < 90 % RH
Farge Svart
Materiale Impregnert aktivt kull, PC/ABS, Polyester
Godkjennelse EN 12941:1998 + A2:2008, EN 12942:1998 + A2:2008
Modellbeskrivelse SR 597 A1BE2K1
 

Relaterte produkter og systemer

Sjekk produkter lagt til handlekurv eller

Tilbehør og reservedeler