SR 299-2 Kombinasjonsfilter ABEK1-Hg-P3 R

USN 1,00
Art.nr.
H02-6512
Filter
Half mask
Full face mask
Kombinert filter type ABEK1-Hg-P3 R. Beskytter mot forskjellige typer gasser, damper og partikler.
SR 299-2 er et kombinert filter som består av Klasse 1 gassfilter og Klasse 3 partikkelfilter. Filteret er designet for bruk i Sundström helmasker og halvmasker. Filteret er type ABEK1-Hg-P3 R og gir beskyttelse mot følgende typer gasser, damper og partikler: Type A beskytter mot organiske gasser og damper, som løsemidler, med kokepunkt > +65 °C. Type B beskytter mot uorganiske gasser og damper, som klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid. Type E beskytter mot syregasser og damper, f.eks. svoveldioksid og hydrogenfluorid. Type K beskytter mot ammoniakk og enkelte aminer, slik som etylendiamin. Type Hg beskytter mot kvikksølvdamp. Advarsel. Maksimum brukstid: 50 timer. Type P3 R* beskytter mot alle typer partikkelforurensninger, f.eks. støv, damp og røyk. *R (Gjenbrukbar): Filteret er tiltenkt flere gangers bruk.
Mer informasjon
Art.nr. H02-6512
Modellbeskrivelse SR 299-2 Kombinasjonsfilter ABEK1-Hg-P3 R
Salgbarhetsperiode (år) 3
Produksjonsland Sverige
Høyde (mm) 53
Diameter (mm) 106
Driftstemperatur -10 – +55 °C, < 90 % RH
Oppbevaringstemperatur -20 – +40 °C, < 90 % RH
Farge Svart
Materiale ABS, Impregnert aktivt kull, Polyester
Godkjennelse EN 14387:2004 + A1:2008, EN 143:2000+A1:2006
Direktiv 1 (EU) 2016/425 PPE
 

Relaterte produkter og systemer

Sjekk produkter lagt til handlekurv eller

Tilbehør og reservedeler