SR 297 Gassfilter ABEK1

USN 1,00
Art.nr.
H02-5312
Filter
Half mask
Full face mask
Filter for beskyttelse mot gass og damp med optimalisert adsorpsjon.
Gassfilter SR 297 Klasse 1, er designet for bruk med Sundström halvmasker og helmasker. Filteret er type ABEK og gir beskyttelse mot følgende typer gasser og damper: Type A beskytter mot organiske gasser og damper, som løsemidler, med kokepunkt > +65 °C. Type B beskytter mot uorganiske gasser og damper, som klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid. Type E beskytter mot syregasser og damper, f.eks. svoveldioksid og hydrogenfluorid. Type K beskytter mot ammoniakk og enkelte aminer, slik som etylendiamin. Gassfilteret kan enkelt kombineres med partikkelfilter SR 510 P3 R for å også beskytte mot aerosoler (partikler), f.eks. ved spraymaling.
Mer informasjon
Art.nr. H02-5312
Materiale ABS, Impregnert aktivt kull, Polyester
Farge Svart
Lagringstid (år) 5
Produksjonsland Sverige
Høyde (mm) 36
Diameter (mm) 106
Driftstemperatur -10 – +55 °C, < 90 % RH
Oppbevaringstemperatur -20 – +40 °C, < 90 % RH
Godkjennelse EN 14387:2004 + A1:2008
Direktiv 1 (EU) 2016/425 PPE
Modellbeskrivelse SR 297 Gassfilter ABEK1
 

Relaterte produkter og systemer

Sjekk produkter lagt til handlekurv eller

Tilbehør og reservedeler