SR 294 Gassfilter A2B2E1

USN 1,00
Art.nr.
H02-3312
Filter
Half mask
Full face mask
Filter for beskyttelse mot gass og damp med optimalisert adsorpsjon.
Gassfilter SR 294 er designet for bruk med Sundström halvmasker og helmasker. Filteret er type A2B2E1 og gir beskyttelse mot følgende typer gasser og damper: Type A beskytter mot organiske gasser og damper, som løsemidler, med kokepunkt > +65 °C. Type B beskytter mot uorganiske gasser og damper, som klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid. Type E beskytter mot syregasser og damper, f.eks. svoveldioksid og hydrogenfluorid. Gassfilteret kan enkelt kombineres med partikkelfilter SR 510 P3 R for å også beskytte mot aerosoler (partikler), f.eks. ved spraymaling.
Mer informasjon
Art.nr. H02-3312
Modellbeskrivelse SR 294 Gassfilter A2B2E1
Materiale Impregnert aktivt kull, PC/ABS, Polyester
Farge Svart
Salgbarhetsperiode (år) 5
Produksjonsland Sverige
Høyde (mm) 48
Diameter (mm) 106
Driftstemperatur -10 – +55 °C, < 90 % RH
Oppbevaringstemperatur -20 – +40 °C, < 90 % RH
Godkjennelse EN 14387:2004 + A1:2008
Direktiv 1 (EU) 2016/425 PPE
 

Relaterte produkter og systemer

Sjekk produkter lagt til handlekurv eller

Tilbehør og reservedeler