SR 77-3 ABEK1-CO-P3 M/L Stat

USN 1,00
Art.nr.
H15-3412
Redningshette med evakueringsfilter ved brann og/eller kjemiske utslipp.
SR 77-3 Redningshette er et filtrerende åndedrettsvern kombinert med en hette for egenredning i tilfelle brann eller ulykke med kjemisk utslipp. Hetten er basert på en Sundström halvmaske i silikon, som er montert i en hette laget av tungt antennelig materiale. Hettene er vakuumpakket i aluminiumsposer. Hetten er enkel og rask å ta på, og trenger ingen forhåndsjustering. Hetten finnes i to størrelser, og passer de fleste voksne og tenåringer. Hetten er utstyrt med gassfilter SR 331-2, ABEK1-CO og partikkelfilter SR 510 P3, og gir korttids beskyttelse mot karbonmonoksid og andre giftige gasser og partikler som kan bli frigjort i en brann eller en ulykke med kjemisk utslipp. A1, organiske gasser og damper, som løsemidler, med kokepunkt over +65 °C. B1, uorganiske gasser og damper, som klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid. E1, syregasser og damper, slik som svoveldioksid og hydrogenfluorid. K1, ammoniakk og enkelte aminer, slik som etylendiamin.
Mer informasjon
Art.nr. H15-3412
Modellbeskrivelse SR 77-3 ABEK1-CO-P3 M/L Stat
Farge Gul
Lagringstid (år) 10
Produksjonsland Sverige
Pakningsmål (mm) 160x150x210mm
Driftstemperatur -20 – +55 °C, < 90 % RH
Oppbevaringstemperatur -20 – +40 °C, < 90 % RH
Nominell beskyttelsesfaktor 50
Godkjennelse EN 14387:2004 + A1:2008, EN 403:2004
Direktiv 1 PPE 89/686/EEC