FLUKTHETTER

FLUKTHETTER

FLUKTHETTER

Redningshetten er et filtrerende åndedrettsvern for egenredning ved brann og/eller kjemiske utslipp. Sundström Safety redningshette er tilgjengelig i flere varianter med ulike filterkombinasjoner avhengig av forventet prosedyre.