Produkter

Produkter

Når du velger Sundström, er du alltid garantert beskyttelse på høyeste nivå, optimal komfort og lang levetid. Tilfredse ansatte som er godt beskyttet i samsvar med lovgivningen blir mer produktive – det er valuta for pengene. Vårt produktutvalg er kompatibelt og utvidbart med masker, hetter, skjermer og hjelmer i et komplett system sammen med ulike filtre og tilbehør. De er fleksible og kan tilpasses for så vel personlig komfort som krav og behov på arbeidsplassen. Produksjonen og produktutviklingen skjer i Lagan i Småland, Sverige.

Filter

Halvmaske

Helmaske

Vifte

Trykkluft

Hette

Skjerm

Hjelm

Finn ditt system

Halvmasker og helmasker kan brukes separat eller koblet til vifteenheter eller trykkluftforsyning. Våre hjelmer, skjermer og hetter kan også brukes med vifteenheter og luftforsyningsløsninger. Vår filosofi er å gjøre det lett for brukeren å finne egnet verneutstyr. Som veiledning bruker vi symboler som viser mulige åndedrettsløsninger.

SR 900 System

SR 900 halvmaske er et eksempel på et komplett system som enkelt kan tilpasses til brukeren, den fysiske anstrengelsen samt behovene og kravene på arbeidsplassen. SR 900 kan utstyres med filter, vifteenhet eller trykkluftforsyning, og kan suppleres med ulike tilbehør som beskytter øynene og hodet. Systemet over er et eksempel på en SR 900 som er tilpasset fysisk anstrengende arbeid i et miljø med høy eksponering for både partikler og gasser.