Faq

Oikeaa hengityssuojausjärjestelmää valittaessa on tärkeää tietää tarkalleen, mitä työtä käyttäjä tekee ja mitä riskejä siihen liittyy. Myös ympäristötekijät on huomioitava ja se, onko noudatettava tiettyjä määräyksiä. Olemme koonneet tälle sivulle yleisiä kysymyksiä ja tietoja, jotka voivat auttaa valinnan tekemisessä. Voit myös lähettää kysymyksesi suoraan tekniselle tuellemme.

Sundström Safety AB valmistaa hengityssuojaimia teollisuuskäyttöön. Tuotteet on suunniteltu suojaamaan käyttäjää vaarallisilta ja tarttuvilta aineilta suodattamalla sisäänvirtaavaa ilmaa. Ne eivät suojaa vaarallisilta ja tarttuvilta aineilta, joita käyttäjä mahdollisesti tuottaa uloshengittäessään, sillä tuotteet eivät suodata ulosvirtaavaa ilmaa.

Sundström Safety AB:n tuotteet ovat henkilösuojaimia koskevan asetuksen EU) 2016/425 mukaisia ja ne on sertifioitu asiaankuuluvien ja voimassaolevien EN-standardien mukaisesti. Lisäksi koko tuotevalikoima tai osa siitä on hyväksytty Yhdysvaltain ja Australian vastaavien standardien ja säädösten mukaisesti. Tämän lisäksi useilla tuotteilla on niin kutsuttu järjestelmähyväksyntä, mikä tarkoittaa, että ne on hyväksytty käytettäväksi vain yhdessä testattujen ja hyväksyttyjen tuotteiden kanssa.

Sundström Safety AB:n tuotteet eivät ole terveydenhuollossa käytettäviä lääkinnällisiä laitteita ja standardeja koskevan direktiivin 93/42/ETY mukaisia. Tämä johtuu siitä, että Sundström Safety AB:n tuotteet eivät suojaa mahdollisesti vaarallisilta ja tarttuvilta aineilta, joita käyttäjä mahdollisesti tuottaa uloshengittäessään, sillä tuotteet eivät suodata ulosvirtaavaa ilmaa. Sundström Safety AB:n tuotteet eivät myöskään ole steriilejä.

Sundström Safety AB:n tuotteiden käyttäminen tilanteissa ja ympäristöissä, joissa vaaditaan sekä sisään- että ulosvirtaavan ilman suodattamista on käyttäjän/organisaation omalla riskillä. Sellaisten tuotteiden käyttäminen yhdessä, joita ei ole testattu ja hyväksytty yhdessä, ei täten ole sallittua, joten se on myös käyttäjän/organisaation omalla riskillä.

Lisätietoja toiminnallisuuksista, standardeista ja hyväksynnöistä löytyy osoitteesta www.srsafety.com
Puhtaassa ja kuivassa paikassa huoneenlämmössä tiiviisti suljetussa pakkauksessa, kuten muovipussissa.
Ei ole olemassa helppoa ja yksiselitteistä vastausta siihen, kuinka kauan kaasusuodatin kestää. Suodattimen käyttöikään vaikuttavat monet parametrit tekevät yleisesti ottaen jokaisesta tapauksesta ainutlaatuisen. On tärkeää, että työnantaja laatii hengityssuojainohjelman, joka sisältää selkeät tiedot siitä, milloin suodattimen vaihdon on tapahduttava. Erittäin tärkeää tämä on kaasusuodattimien yhteydessä, sillä niillä ei ole puhdistavaa vaikutusta niiden täyttyessä. Haju- tai makuaistin käyttäminen tunnistamiseen ei ole aina soveliain tapa, sillä monilla aineilla ei ole selkeitä haju- tai makuominaisuuksia. Alla luetellaan joitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat kaasusuodattimen käyttöikään. Pitoisuus: Aineen pitoisuus on erittäin tärkeä seikka suodattimen käyttöiän arvioimisessa. Korkea pitoisuus tarkoittaa lyhyempää käyttöikää ja päinvastoin. Ilmankosteus ja lämpötila: Ilmankosteus ja lämpötila ovat tärkeitä parametreja, ja yleisesti ottaen korkea ilmankosteus lyhentää suodattimen käyttöikää. Lämpimämpi ilma ja korkea ilmankosteus sisältävät huomattavasti enemmän vettä tilavuusyksikköä kohti. Epäpuhtaudet – epäpuhtauksien sekoittuminen: Epäpuhtaudet ja niiden seokset vaikuttavat suodattimeen eri tavoin. Suodattimen käyttöikä vaihtelee siksi eri työympäristöissä. Ilmatilavuus eli käyttäjän fyysiset edellytykset: Se määrä ilmaa, joka kulkee suodattimen läpi, määrittää kuinka suurelle määrälle epäpuhtauksia suodatin altistuu. Raskaassa työssä käytetään enemmän ilmaa minuuttia kohti kuin kevyessä työssä. Yksilölliset erot ovat suuria, ja henkilöillä, jotka tekevät samaa työtä samassa ympäristössä, voi olla suuria eroja ilmankulutuksessa.
Hiukkassuodatin SR 510, P3 R on niin kutsuttu mekaaninen suodatin. Mekaaninen suodatin toimii suurin piirtein tiheän verkon tavoin, johon hiukkaset kiinnittyvät ja jossa puhdas ilma läpäisee suodatinmateriaalin erittäin pienet reiät. Mitä enemmän hiukkasia materiaaliin kiinnittyy, sitä tehokkaampaa suodatuksesta tulee. Tämä tarkoittaa, että suodatin on vaihdettava, kun hengitysvastus on kasvanut huomattavasti. SR 510 on testattu 0,4 mikronin hiukkaskoolla, jota pidetään vaikeimpana hiukkaskokona hiukkassuodattimella kerättäväksi; suodatin kerää helpommin sitä suurempia ja pienempiä hiukkasia. SR 510 kerää kaikenlaisia hiukkasia, kuten pölyä, savua, sumua, suihkeita, itiöitä, bakteereja ja viruksia..
Ei, sillä se aiheuttaa vuotoa naamarin ja kasvojen välillä ja huonontaa siten suuresti suojausta. Käytä sen sijaan silmälasipidikkeitä (SR 341).
R = Reusable eli tuotetta voidaan käyttää uudelleen. NR = Not Reusable eli tuotetta saa käyttää ainoastaan yhden työvuoron ajan.
Nimellinen suojauskerroin perustuu laboratoriomittauksiin ja toimii alimpana tasona, joka hengityssuojaimen on täytettävä. Hyväksytty suojauskerroin perustuu työpaikkamittauksiin ja on todellinen suojauskerroin, jonka koulutetun käyttäjän arvioidaan saavan.
Kokonaamarissa on suuremmat pinnat kasvoja vasten ja vahvempi nauhasto, joka pitää naamarin paikallaan ja siten vähentää vuotoriskiä naamarin ja kasvojen välillä.
Esisuodatin kerää karkeaa pölyä ja hiukkasia. Usein vaihdettuna se pidentää SR 510 P3 R -hiukkassuodattimen käyttöikää.
Hengitettävä kvartsipöly eli kiteinen piidioksidi voi aiheuttaa sairauksia, kuten parantumatonta keuhkosairautta silikoosia (kivipölykeuhkosairautta). Voi myös kulua useita vuosia (10–30) ennen kuin sairaus havaitaan kvartsille altistumisen jälkeen. Sairautta ilmenee etenkin rakennus-, valimo-, kaivos- ja louhinta-alalla työskentelevillä. Käytä hengityssuojainta, mikäli kvartsipitoisuutta ei pystytä pitämään alle raja-arvon (0,1 mg/m3). Ruotsin työympäristöviraston suosituksen AFS 2015:2 mukaan hengityssuojaimen on oltava tyypiltään vähintään P3-suodattimella varustettu puolinaamari, joka on tehokas kvartsipölyä vastaan.
Jos väri on liuotinainepohjainen, käytä ruskeaa A-suodatinta (SR 217 A1 tai SR 218 A2) yhdessä hiukkassuodattimen (SR 510 P3 R) sekä esisuodattimen (SR 221) kanssa.

Esitä kysymyksesi tekniselle tuelle täällä!

Vastaamme mahdollisimman nopeasti. Jos kysymyksesi koskee suodattimen valintaa, liitä mukaan käyttöturvallisuustiedote tai CAS-numero.