ข้อมูลบริษัท (Company)

per


บริษัท Sundstrom Safety AB ก่อตั้งในปี 1926 โดย Ivan Sundstrom
อดีตวิศวกรเหมืองแร่ ผู้เล็งเห็นความจำเป็นของการปกป้องดวงตาและปอด/ของคนงานเหมืองแร่ ตั้งแต่ในยุคต้น ๆ ของการก่อตั้งบริษัท
กิจการของบริษัท และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้รับการพัฒนาในยุคต่อ ๆ มาโดย บุตรชายของ Ivan คือ Per ซึ่งจบการศึกษา/จากสถาบันด้านเทคนิค Technical Academy (คณะศิลปกรรมในปัจจุบัน) ด้วยพื้นฐานความรู้ทางศิลปะที่ต้องศึกษา/เกี่ยวกับกายวิภาค และโครงสร้างของมนุษย์โดยเฉพาะความเข้าใจเกี่ยวกับรูปทรงใบหน้าของคนเราเป็นพื้นฐานสำคัญ /ในการออกแบบหน้ากากป้องกันใบหน้าที่มีคุณสมบัติเพื่อการ ปกป้องที่ปลอดภัย ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจที่ดี /ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเรียบง่ายและสะดวกในการใช้งาน
ในปี 1962 Per Sundstrom ได้นำเสนอหน้ากากป้องกันที่ทันสมัย โดยใช้วัสดุยาง และใช้หลักกายวิภาค ในการ/ออกแบบและผลิตเป็นรายแรกของตลาดอุปกรณ์ความปลอดภัย
ต่อมาในปี 1969 บริษัท ได้ผลิตหน้ากากซิลิโคน ออกทางตลาดเป็นครั้งแรก /มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผู้คน จากมลภาวะเป็นพิษ โดยสืบทอดปณิธาน/ของผู้ก่อตั้งบริษัทรุ่นแรก ที่ตั้งใจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หน้ากากสำหรับการ/ป้องกันมลภาวะขึ้น และถือเป็นภารกิจที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึง/ยุคศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบันนี่คือเหตุผลที่ทำให้เราไม่หยุดนิ่งและพยายาม/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและมาตรฐานการปฏิบัติ/งานของหน่วยงานต่าง ๆ เราใส่ใจกับการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และมี/ประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสูงสุด เต็มกำลังและสมรรถภาพเท่าที่เทคโนโลยี/ปัจจุบันจะสามารถทำได้
ในช่วง ปีที่ผ่านมา Sundstrom Safety ได้ลงทุนด้านแหล่งทรัพยากรที่/หลากหลายและมากมาย เพื่อนำไปใช้การพัฒนาสินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัย/ของบริษัท ให้ผู้ใช้มีทางเลือกมากขึ้น ปัจจุบันเราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์/เพื่อความปลอดภัยเต็มรูปแบบทั้งระบบที่สมบูรณ์ได้ เช่น หน้ากาก หน้ากาก/กรองฝุ่น และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เพื่อการใช้งานประเภทต่างๆ ตามความต้อง/การของตลาด ถึงแม้เราจะพอใจในมาตรฐานคุณภาพของสินค้าปัจจุบันของ/เรา แต่เรายังคงเดินหน้าพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป จุดประสงค์คือการพัฒนาให้สินค้ามีประสิทธิภาพในการป้องกัน/ได้อย่างสูงสุด
เมื่อแรกเริ่มก่อตั้ง บรรพบุรุษของเราไม่คาดหวังว่าธุรกิจจะได้รับความนิยมจนกลายเป็นบริษัท ส่งออกที่สามารถเติบโต/รองรับกับโลกปัจจุบันที่ก้าวไปอย่างหยุดยั้งอย่างเช่นทุกวันนี้ แต่ท่านคงแอบคาดหวังว่า บริษัทที่ท่านก่อตั้งคงจะยืนหยัด/สืบทอดการดำเนินการโดยลูกหลานของครอบครัวรุ่นต่อรุ่นได้ ความปรารถนาของท่านได้รับการสนองตอบในปัจจุบัน/และคงดำเนินต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน Per Sundstrom เสียชีวิตในเดือนธันวาคม 2004 ปัจจุบันทายาทของ/ตระกูลรุ่นที่ 3 เป็นผู้สืบทอดธุรกิจด้วยจิตวิญญาณและปณิธานเดียวกันกับบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งบริษัท