Sundström Safety AB

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายระบบหายใจ ที่พัฒนา และ ผลิต ใช้เทคนิคขั้นสูง รวมทั้งเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

Sundström 90 ปี

90jub

ตั้งแต่ปี 1926 Sundström Safety ได้อุทิศตนเพื่อปกป้องผู้คนจากมลพิษทางอากาศ

Made in Sweden since 1926.pdf


ผลิตภัณฑ์ของเรา

SR 530 startsr500 SR 561